Op zoek naar een strafrechtadvocaat in Rotterdam?

Shreki Advocatuur verleent uitsluitend bijstand in strafzaken en richt zich in het bijzonder op het financieel-economisch strafrecht. Shreki Advocatuur is gespecialiseerd in het verlenen van bijstand in diverse soorten fraudezaken zoals hypotheekfraude, bankfraude, belastingfraude en identiteitsfraude.

Shreki Advocatuur heeft geen stichting derdengelden ter beschikking ten gevolge waarvan mr. W.M. Shreki geen derdengelden kan ontvangen.

Mr. W.M. Shreki heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht en als subrechtsgebieden: financieel-economisch strafrecht, milieustrafrecht en jeugdstrafrecht.

Een overeenkomst van opdracht wordt gesloten met mr. W.M. Shreki.