Over Widad M. Shreki | Advocaat & Oprichtster Shreki Advocatuur

De interesse in het strafrecht is er altijd geweest.  In het eerste jaar van mijn studie rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit was ik al werkzaam als vrijwilligster in RIJ de Hartelborgt.

In deze jeugdgevangenis gaf ik lezingen aan jeugdigen en beantwoordde ik strafrechtelijke vragen.

Na afronding van mijn Master Strafrecht in 2009 ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als juridisch medewerkster op de Rechtbank Rotterdam. Een ontzettend waardevolle tijd waarin ik van binnenuit kennis heb mogen maken met de rechtspraak.

Van de ervaring die ik toen heb opgedaan profiteer ik nog iedere dag. Vanuit de rechtspraak heb ik de overstap naar de strafrechtadvocatuur gemaakt.  Op 1 juni 2012 trok ik voor het eerst mijn toga aan en werd ik beëidigd.

Widad Shreki

Over Shreki Advocatuur

In oktober 2022 ben ik van start gegaan met mijn eigen onderneming “Shreki Advocatuur”. Toen ik eerder dat jaar de mijlpaal van 10 jaar strafrechtadvocatuur had bereikt, vond ik dat een mooi moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Het is altijd mijn ambitie geweest om op een dag te gaan ondernemen. Het uitoefenen van mijn vak vanuit een eigen bedrijf is een droom die uitgekomen is. Onveranderd gebleven zijn mijn passie voor de strafrechtadvocatuur, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Het spreekt voor zich dat ik voor iedere cliënt het best mogelijke resultaat probeer te behalen. Mijn ervaring is dat het maken van een connectie en het opbouwen van een goede samenwerking enorm kan bijdragen aan dat resultaat.

 

Wie geconfronteerd wordt met een strafrechtelijke verdenking gaat vaak een onzekere en spannende tijd tegemoet. Naast de juridische begeleiding vind ik het belangrijk om aandacht te besteden aan de menselijke kant van een zaak.

In de samenwerking met mijn cliënten staan wederzijds vertrouwen en begrip altijd op de voorgrond. Als strafrechtadvocaat sta ik middenin de maatschappij en verleen ik bijstand aan particulieren en bedrijven met verschillende achtergronden en specialismen. De diversiteit in mijn werk vind ik bijzonder verrijkend. Om die reden gaat mijn voorkeur er ook naar uit om de strafrechtadvocatuur bij gelegenheid te combineren met doceren en presenteren.

Daarnaast deel ik veel over mijn werk via social media (o.a. LinkedIn en Instagram). Voor een uitgebreider overzicht van mijn werkervaring verwijs ik naar mijn LinkedIn-pagina.