Strafrecht

Focus op bijstand in zaken op het gebied van
het financieel-economisch strafrecht

cases

STRAFRECHT

Shreki Advocatuur verleent bijstand in strafzaken en aanverwante procedures. De focus ligt daarbij op het verlenen van bijstand in zaken op het gebied van het financieel-economisch strafrecht. Daarbij kan gedacht worden aan diverse vormen van fraude zoals hypotheekfraude, bankfraude, belastingfraude en identiteitsfraude. Maar bijvoorbeeld ook:

Daarnaast wordt ook bijstand verleend in overige strafzaken zoals:

Verder wordt bijstand verleend in aanverwante (strafrechtelijke) procedures zoals:

Tot slot verleent Shreki Advocatuur ook bijstand in jeugdstrafzaken.

WERKWIJZE

Shreki Advocatuur verleent bijstand en begeleiding gedurende het volledige strafrechtelijke traject.

U kunt terecht vanaf het moment dat u er bekend mee geworden bent dat u van een strafbaar feit wordt verdacht.

De bijstand zal onder meer bestaan uit:

  • Het verlenen van consultatie- en verhoorbijstand op het politiebureau, zowel aan verdachten die zijn aangehouden als die zijn uitgenodigd voor verhoor;
  • Het opvragen en bestuderen van het strafdossier;
  • Het inventariseren van onderzoekswensen;
  • Het horen van getuigen en/of deskundigen bij de rechter-commissaris;
  • Het verlenen van bijstand ter zitting of tijdens een gesprek met de officier van justitie en de voorbereidingen daarop.

In iedere fase van het strafrechtelijk traject wordt deskundige bijstand verleend die erop is gericht om strafrechtelijke vervolging te voorkomen dan wel om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.