Bijstand nodig?

Shreki Advocatuur verleent bijstand in strafzaken en aanverwante procedures. De focus ligt daarbij op het verlenen van bijstand in strafzaken met een financiële component. Daarbij kan worden gedacht aan diverse vormen van fraude zoals hypotheekfraude, bankfraude, belastingfraude en identiteitsfraude.

Shreki Advocatuur verleent bijstand in strafzaken en aanverwante procedures. De focus ligt daarbij op het verlenen van bijstand in strafzaken met een financiële component.

COPYRIGHT SHREKI ADVOCATUUR

CONTACT